no-img
فروش فایل

گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی بایگانی - فروش فایل


فروش فایل
اطلاعیه های سایت

مطالب

موضوع : گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
ZIP
بک دراپ نوزاد گاری چوبی

بک دراپ نوزاد گاری چوبی


بک دراپ نوزاد گاری چوبی مشخصات فایل نام فایل :بک دراپ نوزاد گاری چوبی نوع فایل:بک دراپ، backdrop پسوند فایل اصلی :JPEG پسوند فایل فشرده :ZIP سایز :3970*2647 PIX کیفیت :72 DPI ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
بک دراپ کریسمس با دکور جعبه چوبی،فانوس،میوه کاج و درخت کریسمس در فضای باز

بک دراپ کریسمس با دکور جعبه چوبی،فانوس،میوه کاج و درخت کریسمس در فضای باز


بک دراپ کریسمس با دکور جعبه چوبی،فانوس،میوه کاج و درخت کریسمس در فضای باز مشخصات فایل نام فایل :بک دراپ کریسمس با دکور جعبه چوبی،فانوس،میوه کاج و درخت کریسمس در فضای باز نوع فایل:بک دراپ، backdrop پسوند فایل اصلی :JPEG پسوند فایل فشرده :ZIP سایز :2401*3000 PIX کیفیت :72 DPI ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
تمپلیت ساده ورزشی (تمپلیت شماره ۱۰)

تمپلیت ساده ورزشی (تمپلیت شماره ۱۰)


تمپلیت ساده ورزشی (تمپلیت شماره 10) این تمپلیت یکی از ساده ترین تمپلیت های ارائه شده در این سایت است. اما استفاده از شکلک های ورزشی و همچنین اسلاید آغازین و پایانی جذاب و نوآورانه از ویژگی های بارز این تمپلیت است. لینک دانلود فیلم این تمپلیت در زیر تصاویر قرار داده شده است.لینک دانلود فیلم این تمپلیت ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
بک دراپ فضای باز

بک دراپ فضای باز


بک دراپ فضای باز مشخصات فایل نام فایل :بک دراپ فضای باز نوع فایل:بک دراپ، backdrop پسوند فایل اصلی :JPEG پسوند فایل فشرده :ZIP سایز :3000*2003 PIX کیفیت :72 DPI ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
بک دراپ ماه سپید

بک دراپ ماه سپید


بک دراپ ماه سپید مشخصات فایل نام فایل :بک دراپ ماه سپید نوع فایل:بک دراپ، backdrop پسوند فایل اصلی :JPEG پسوند فایل فشرده :ZIP سایز :2042*3000 PIX کیفیت :72 DPI ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
بک دراپ کودک میکی موس و نردبان چوبی

بک دراپ کودک میکی موس و نردبان چوبی


بک دراپ کودک میکی موس و نردبان چوبی مشخصات فایل نام فایل :بک دراپ کودک میکی موس و نردبان چوبی نوع فایل:بک دراپ، backdrop پسوند فایل اصلی :JPEG پسوند فایل فشرده :ZIP سایز :2000*3000 PIX کیفیت :72 DPI ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
بک دراپ نردبان چوبی و ریسه میکی موس

بک دراپ نردبان چوبی و ریسه میکی موس


بک دراپ نردبان چوبی و ریسه میکی موس مشخصات فایل نام فایل :بک دراپ نردبان چوبی و ریسه میکی موس نوع فایل:بک دراپ، backdrop پسوند فایل اصلی :JPEG پسوند فایل فشرده :ZIP سایز :1925*3000 PIX کیفیت :72 DPI ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
بک دراپ کودک با دکور میکی موس و نردبان چوبی

بک دراپ کودک با دکور میکی موس و نردبان چوبی


بک دراپ کودک با دکور میکی موس و نردبان چوبی مشخصات فایل نام فایل :بک دراپ کودک با دکور میکی موس و نردبان چوبی نوع فایل:بک دراپ، backdrop پسوند فایل اصلی :JPEG پسوند فایل فشرده :ZIP سایز :1881*3000 PIX کیفیت :72 DPI ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
بک دراپ کریسمس

بک دراپ کریسمس


بک دراپ کریسمس مشخصات فایل نام فایل :بک دراپ کریسمس نوع فایل:بک دراپ، backdrop پسوند فایل اصلی :JPEG پسوند فایل فشرده :ZIP سایز : 2555*3000 PIX کیفیت :72 DPI ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
بک دراپ قایق و تور ماهیگیری

بک دراپ قایق و تور ماهیگیری


بک دراپ قایق و تور ماهیگیری مشخصات فایل نام فایل :بک دراپ قایق و تور ماهیگیری نوع فایل:بک دراپ، backdrop پسوند فایل اصلی :JPEG پسوند فایل فشرده :ZIP سایز : PIX 1932*3000 کیفیت :72 DPI ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
بک دراپ بره سپید و دشت سبز

بک دراپ بره سپید و دشت سبز


بک دراپ بره سپید و دشت سبز مشخصات فایل نام فایل :بک دراپ بره سپید و دشت سبز نوع فایل:بک دراپ، backdrop پسوند فایل اصلی :JPEG پسوند فایل فشرده :ZIP سایز :2182*3000 PIX کیفیت :72 DPI ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
بک دراپ نوزاد و کودک کریسمس با دکور بابانوئل،گوزن شاخدار و درخت کریسمس

بک دراپ نوزاد و کودک کریسمس با دکور بابانوئل،گوزن شاخدار و درخت کریسمس


بک دراپ نوزاد و کودک کریسمس با دکور بابانوئل،گوزن شاخدار و درخت کریسمس مشخصات فایل نام فایل :بک دراپ نوزاد و کودک کریسمس با دکور بابانوئل،گوزن شاخدار و درخت کریسمس نوع فایل:بک دراپ، backdrop پسوند فایل اصلی :JPEG پسوند فایل فشرده :ZIP سایز: PIX 1000*1500 کیفیت :72 DPI ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
بک دراپ نوزاد سبد و گلهای رز قرمز

بک دراپ نوزاد سبد و گلهای رز قرمز


بک دراپ نوزاد سبد و گلهای رز قرمز مشخصات فایل نام فایل :بک دراپ نوزاد سبد و گلهای رز قرمز نوع فایل:بک دراپ، backdrop پسوند فایل اصلی :JPEG پسوند فایل فشرده :ZIP سایز : PIX 1000*1500 کیفیت :72 DPI ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
بک دراپ چمدان و میکی موس

بک دراپ چمدان و میکی موس


بک دراپ چمدان و میکی موس مشخصات فایل نام فایل :بک دراپ چمدان و میکی موس نوع فایل:بک دراپ، backdrop پسوند فایل اصلی :JPEG پسوند فایل فشرده :ZIP سایز :1000*1502 PIX کیفیت :72 DPI ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
بک دراپ ماه سپید در زمینه نقره ای

بک دراپ ماه سپید در زمینه نقره ای


بک دراپ ماه سپید در زمینه نقره ای مشخصات فایل نام فایل :بک دراپ ماه سپید در زمینه نقره ای نوع فایل:بک دراپ، backdrop پسوند فایل اصلی :JPEG پسوند فایل فشرده :ZIP سایز :2000*3000 PIX کیفیت :72 DPI ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
بک دراپ نوزاد ماه سپید در زمینه آبی

بک دراپ نوزاد ماه سپید در زمینه آبی


بک دراپ نوزاد ماه سپید در زمینه آبی مشخصات فایل نام فایل :بک دراپ نوزاد ماه سپید در زمینه آبی نوع فایل:بک دراپ، backdrop پسوند فایل اصلی :JPEG پسوند فایل فشرده :ZIP سایز : 2000*3000 PIX کیفیت :72 DPI ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
بک دراپ صندلی با پس زمینه درخت شکوفه های سپید

بک دراپ صندلی با پس زمینه درخت شکوفه های سپید


بک دراپ صندلی با پس زمینه درخت شکوفه های سپید مشخصات فایل نام فایل :بک دراپ صندلی با پس زمینه درخت شکوفه های سپید نوع فایل:بک دراپ، backdrop پسوند فایل اصلی :JPEG پسوند فایل فشرده :ZIP سایز :2000*3000 PIX کیفیت :72 DPI ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
بک دراپ نوزاد ساحل و دریا

بک دراپ نوزاد ساحل و دریا


بک دراپ نوزاد ساحل و دریا مشخصات فایل نام فایل :بک دراپ نوزاد ساحل و دریا نوع فایل:بک دراپ، backdrop پسوند فایل اصلی :JPEG پسوند فایل فشرده :ZIP سایز :2000*3000 PIX کیفیت :72 DPI ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
بک دراپ جعبه چوبی و پارچه آبی در طبیعت

بک دراپ جعبه چوبی و پارچه آبی در طبیعت


بک دراپ جعبه چوبی و پارچه آبی در طبیعت مشخصات فایل نام فایل :بک دراپ جعبه چوبی و پارچه آبی در طبیعت نوع فایل:بک دراپ، backdrop پسوند فایل اصلی :JPEG پسوند فایل فشرده :ZIP سایز :3000*2003 PIX کیفیت :72 DPI ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
دانلود ۶ طرح وکتور گره چینی – کد ۷۰۳۷

دانلود ۶ طرح وکتور گره چینی – کد ۷۰۳۷


دانلود 6 طرح وکتور گره چینی - کد 7037 فرمت CDR الگو، طرح، وکتور، گره چینی، نقش سنتی، نقوش سنتی، معماری، معماری سنتی، اتوکد، برش لیزر، برش سی ان سی، نقوش هندسی، کاشی، آجر، چوب، فلز، شیشه، ویترای، ام دی اف، mdf، هندسی، هنر، اصیل، زیبا، متبرکه، مشبک، پارتیشن، جدا کننده، ارسی، سقفی، دیواری، تزئینی، دکوراتیو، گره کشی، دکوراسیون ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
بکگراند متحرک محرم

بکگراند متحرک محرم


بکگراند متحرک محرم بکگراند متحرک محرم برای تدوین و میکس با کیفیت Full HD قابل استفاده در افترافکت و ادیوس و پریمیر و ...   پیش نمایش ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
طرح دعوتنامه فوت طراحی شده با فتوشاپ

طرح دعوتنامه فوت طراحی شده با فتوشاپ


طرح دعوتنامه فوت طراحی شده با فتوشاپ طرح لایه باز کارت دعوت ترحیم ( کارت دعوتنامه سوم ، چهلم و سالگرد ) زمینه مشکی با عکس شمع و کادر تذهیب ( کارت ترحیم , اعلامیه ترحیم , آگهی ترحیم , کارت دعوت فوت , تذهیب , شمع ) ابعاد : 29.7 در 21 سانتیمتر ساختار رنگ : CMYK psd قابل ویرایش با فتوشاپ در صورت مشکل در فایل با اینجی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
طرح آسمان مجازی بسیار زیبای با حاشیه گرد

طرح آسمان مجازی بسیار زیبای با حاشیه گرد


طرح آسمان مجازی بسیار زیبای با حاشیه گرد                   طرح آماده آسمان مجازی بسیار زیبا مناسب برای طراحی سقف آسمان منزل با کیفیت 4K و رزولوشن بالا و قابل چاپ فرمت بصورت jpg با کیفیت    ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
طرح آسمان مجازی بسیار زیبا پشت برگ درخت

طرح آسمان مجازی بسیار زیبا پشت برگ درخت


طرح آسمان مجازی بسیار زیبا پشت برگ درخت   آسمان مجازی بسیار زیبا کیفیت و رولوشن : ۴۵۶۲ در ۳۰۶۲ قابل چاپ با کیفیت عالی 300Pi مناسب برای طراحی سقف کاذب و... فرمت Jpg ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
آموزش مقدماتی تا پیشرفته ۳dmax در معماری بصورت کاملا آسان و حرفه ای _ویدئو شماره ۲

آموزش مقدماتی تا پیشرفته ۳dmax در معماری بصورت کاملا آسان و حرفه ای _ویدئو شماره ۲


آموزش مقدماتی تا پیشرفته 3dmax در معماری بصورت کاملا آسان و حرفه ای _ویدئو شماره 2 آموزش کاملا آسان در عین حال حرفه ای 3دی مکس در معماری با انجام مثالهای متعدد برای درک بیشتر وبهتر توسط اساتید مجرب ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
آموزش مقدماتی تا پیشرفته ۳dmax در معماری بصورت کاملا آسان و حرفه ای _ویدئو شماره ۳

آموزش مقدماتی تا پیشرفته ۳dmax در معماری بصورت کاملا آسان و حرفه ای _ویدئو شماره ۳


آموزش مقدماتی تا پیشرفته 3dmax در معماری بصورت کاملا آسان و حرفه ای _ویدئو شماره 3 آموزش کاملا آسان در عین حال حرفه ای 3دی مکس در معماری با انجام مثالهای متعدد برای درک بیشتر وبهتر توسط اساتید مجرب ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
آموزش مقدماتی تا پیشرفته ۳dmax در معماری بصورت کاملا آسان و حرفه ای _ویدئو شماره ۴

آموزش مقدماتی تا پیشرفته ۳dmax در معماری بصورت کاملا آسان و حرفه ای _ویدئو شماره ۴


آموزش مقدماتی تا پیشرفته 3dmax در معماری بصورت کاملا آسان و حرفه ای _ویدئو شماره 4 آموزش کاملا آسان در عین حال حرفه ای 3دی مکس در معماری با انجام مثالهای متعدد برای درک بیشتر وبهتر توسط اساتید مجرب ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
دانلود پروژه افترافکت graduate slideshow اسلایدشو فارغ التحصیلی

دانلود پروژه افترافکت graduate slideshow اسلایدشو فارغ التحصیلی


دانلود پروژه افترافکت graduate slideshow اسلایدشو فارغ التحصیلی دانلود پروژه افترافکت graduate slideshow اسلایدشو فارغ التحصیلی حجم فایل پس از خارج سازی از حالت فشرده: 148 مگابایت سازگار با پریمیر CS6 و بالاتر بدون نیاز به پلاگین اضافه کیفیت تصویر: 1920 × 1080 سفارشی سازی بسیار آسان قابلیت تعویض تصاویر و نوشته ها راهنمای آموزشی: ندارد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
بنر ۱۳ آبان

بنر ۱۳ آبان


بنر 13 آبان بنر زیبای 13 آبان به مناسبت روز دانش آموز در اندازه 200 در 100 سانت با قیمتی باور نکردنی  ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
آموزش مقدماتی تا پیشرفته ۳dmax در معماری بصورت کاملا آسان و حرفه ای _ویدئو شماره ۱

آموزش مقدماتی تا پیشرفته ۳dmax در معماری بصورت کاملا آسان و حرفه ای _ویدئو شماره ۱


آموزش مقدماتی تا پیشرفته 3dmax در معماری بصورت کاملا آسان و حرفه ای _ویدئو شماره 1 آموزش کاملا آسان در عین حال حرفه ای 3دی مکس در معماری با انجام مثالهای متعدد برای درک بیشتر وبهتر توسط اساتید مجرب ... دریافت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
موکاپ قاب عکس Photo Frames

موکاپ قاب عکس Photo Frames


موکاپ قاب عکس Photo Frames دانلود موکاپ بسیار زیبا قاب عکس در طبیعت با جاگذاری بسیار ساده عکس های دلخواهتان، این مجموعه موکاپ کاملا لایه باز و در قالب ۴ فایل psd با رزولوشن عالی همراه با لایه های بازتاب نور متفاوت برای چاپ و تدوین میباشد .  همچنین لازم به ذکر است که این موکاپ لایه باز و بصورت Smart Object    طراحی شده است که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :
ZIP
کارت دعوت ترحیم psd

کارت دعوت ترحیم psd


کارت دعوت ترحیم psd طرح لایه باز کارت دعوت ترحیم ( کارت دعوتنامه سوم ، چهلم و سالگرد ) زمینه مشکی با عکس شمع و کادر تذهیب ( کارت ترحیم , اعلامیه ترحیم , آگهی ترحیم , کارت دعوت فوت , تذهیب , شمع ) ابعاد : 29.7 در 21 سانتیمتر ساختار رنگ : CMYK psd قابل ویرایش با فتوشاپ در صورت مشکل در فایل با اینجی میل تماس بگیرید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 0   نویسنده :