no-img
فروش فایل

معرفی بیش از 240 رشته گرایش تحصیلی گروه آموزشی علوم ریاضی و فنی - فروش فایل


فروش فایل
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

ZIP
معرفی بیش از ۲۴۰ رشته گرایش تحصیلی گروه آموزشی علوم ریاضی و فنی
zip
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

معرفی بیش از ۲۴۰ رشته گرایش تحصیلی گروه آموزشی علوم ریاضی و فنی


معرفی بیش از ۲۴۰ رشته گرایش تحصیلی گروه آموزشی علوم ریاضی و فنی


نوع فایل: pdf (zip) حجم فایل: ۱۱۶MB تعداد صفحات: ۵۰۰ در این پکیج به معرفی جامع ۲۴۳ رشته گرایش تحصیلی گروه آموزشی علوم ریاضی پرداخته شده است. آنچه در این مجموعه خواهید خواند: – معرفی عنوان، محتوا، کاربرد و اهمیت رشته- بیان ویژگی های خاص رشته – بررسی تفاوت ها و شباهت های رشته هایی که از نظر عنوان یا محتوا اشتراکاتی با هم دارند (برای مثال کارشناس شهرسازی و مهندسی شهرسازی، مکاترونیک و رباتیک و …) – گرایش ها – ویژگی ها و درس های رشته – شرایط شرکت در آزمون رشته های مت …

PDF: معرفی بیش از ۲۴۰ رشته گرایش تحصیلی گروه آموزشی علوم …

۶ روز پیش … ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﺶ از ۲۴۰ رﺷﺘﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﻨﯽ. ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ: (pdf (zip. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: ۱۱۶ MB. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۵۰۰٫ در اﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻊ ۲۴۳ رﺷﺘﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ در. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ: – ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﻨﻮان، ﻣﺤﺘﻮا، ﮐﺎرﺑﺮد و اﻫﻤﯿﺖ رﺷﺘﻪ. – ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص رﺷﺘﻪ. – ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎی رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ …
معرفی بیش از ۱۴۰ رشته گرایش تحصیلی گروه آموزشی علوم انسانی

در این پکیج به معرفی جامع ۱۴۲ رشته گرایش تحصیلی گروه آموزشی علوم انسانی پرداخته شده است. آنچه در این مجموعه خواهید خواند: – معرفی عنوان، محتوا، کاربرد و اهمیت رشته … معرفی بیش از ۲۴۰ رشته گرایش تحصیلی گروه آموزشی علوم ریاضی و فنی. معرفی بیش از ۲۴۰ رشته گرایش تحصیلی گروه آموزشی علوم ریاضی و فنی نوع فایل: …
Images for معرفی بیش از ۲۴۰ رشته گرایش تحصیلی گروه آموزشی علوم ریاضی و فنی

گروه علوم پایه دانشگاه صنعتی اراک از سال ۱۳۷۵ به منظور ارائه دروس علوم پایه و عمومی برای کلیه رشته های تحصیلی دانشگاه تأسیس شد.در سال ۱۳۹۲ با پذیرش اولین گروه از دانشجویان، فعالیتهای خود را به شکل تخصصی در زمینه تربیت دانشجو در دوره کارشناسی ارشد فیزیک گرایش حالت جامد گسترش داد.همچنین این گروه در سال ۱۳۹۳ به  …
معرفی گروه علوم پایه – دانشگاه صنعتی اراک

ادبیات و علوم انسانی اقتصاد پردیس بین الملل تربیت بدنی و علوم ورزشی حقوق و علوم سیاسی روانشناسی و علوم تربیتی شیمی علوم جغرافیایی · علوم ریاضی و کامپیوتر علوم زمین علوم زیستی علوم مالی فنی و مهندسی فیزیک مدیریت هنر و معماری. آموزش. معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیریت خدمات آموزشی مدیریت تحصیلات …
رشته های مقطع کارشناسی – دانشگاه خوارزمی – دانشکده علوم مالی

کارآموزی ۲۴۰ ساعت بدون واحد و الزامی می باشد. برای بعضی از دروس نظری برگزاری ۲ -۱ ساعت تمرین در هفته مجاز می باشد. تعیین گرایش تخصصی دانشجویان در دانشگاههایی که بیش از یک گرایش دارند پس از گذراندن موفقیت آمیر حداقل ۷۰-۶۰ واحد از دروس عمومی و پایه اصلی به تقاضای دانشجو به شرط موافقت دانشکده یا گروه مربوطه انجام …
معرفی رشته مهندسی مواد – متالورژی صنعتی – دانشگاه فردوسی مشهد

تبصره ۶- دانشجو در آخرین نیم سال تحصیلی، از رعایت مقررات مربوط به پیش نیاز (تقدم و تاخر) دروس معاف است. ساعات حل تمرین. ماده ۱۰- مراکز می توانند در صورت لزوم، به تشخیص گروه آموزشی، درهر رشته از مقاطع کاردانی و کارشناسی تا ۱۰ ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته بدون دریافت شهریه، در هر نیم سال بیافزایند.
مجموعه قوانین و مقررات آموزشی – جهاد دانشگاهی کاشمر

دانشکده علوم. \r\n. دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی ۷۳- ۱۳۷۲ با پذیرش ۳۴ نفر دانشجو در رشته فیزیک فعالیتهای آموزشی خود را آغاز نمود. …. در نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۴- ۱۳۸۳ این گروه اولین دوره از دانشجویان خود در مقطع کارشناسی ارشد را با گرایش ریاضی کاربردی به تعداد ۴ دانشجو پذیرش نمود. لازم به ذکر است …
معرفی رشته دانشگاه محقق اردبیلی – محمدرضا پوردستمالچی

مشاهده مطلب دانشگاه شهید چمران اهواز «جندی شاپور» از معرفی دانشگاه ها. … هم اینک بیش از ۱۷۰ رشته در ۵۷ گروه آموزشی و ۱۳ دانشکده در حال فعالیت در این دانشگاه میباشند و رشتههای پزشکی نیز به دانشگاه مستقلی تحت نام دانشگاه علوم …. گروه زبان و ادبیات فارسی در سال ۱۳۵۲ تأسیس شده و هم اینک ۲۴۰ دانشجو به تحصیل اشتغال دارند.
دانشگاه شهید چمران اهواز «جندی شاپور – خدمات آموزشی | گزینه دو

از دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی از. مشاوران مدارس می خواهند که آن ها را در … گام با عناوین و گرایش های رشته های تحصیلی. دانشگاهی در گروه های مختلف … ۳٫ دفترچهشماره٢راهنمایانتخابرشتهسراسری.سازمان. سنجش و آموزش کشور. تهران: ۱۳۸۸٫ جدول مواد امتحانی و ضرایب دروس گروه آزمایشی علوم تجربی. کد گروه آزمایشی. نام گروه آزمایشی.
مشاوره ی انتخاب رشته ی تحصیلی دانشگاهی

ﺍﻱ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ. ﻫﺎ. ﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎ. ﻱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻋﻠﻤﻲ-ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﺎً ﺩﺭ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭﻭﺱ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ. (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻫﺎ. ﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻳﺎﺿﻲ، ﻓﻨﻲ ﻭ. ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ …) -۲٫ -۲٫ ۳ . ﺿﻮﺍﺑﻂ. «ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ». ﺿﻮﺍﺑﻄﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﺫﻱ. ﺻﻼﺡ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻫﺎ. ﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (ﻧﻈﻴﺮ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ-ﮔﺮﻭﻩ-ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ) ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ  …
ریاضیات و کاربردها

۱۴ آگوست ۲۰۱۷ … اﻋﻼم اﺳﺎﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ. ﺷﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ. ﻇﺮﻓﻴﺖ رﺷﺘﻪ. ﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪ. ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ. ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ. ﻣﻬﺮ. ﻣﺎه. ۱۳۹۶٫ ﺗﻮﺻﻴﻪ. ﻫﺎی ﻣﻬﻢ. : -۱٫ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ و دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻤﺎره. ۱٫ آزﻣ. ﻮ. ن ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل. ۱۳۹۶ …… -۲٫ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ. درﺻﺪ. ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ﭘﻴﺶ. داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ. در ﻧﻤﺮه ﻛﻞ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ. و ﻧﻮع ﭘﻴﺶ. داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ. ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ. ﻧﻮع دﻳﭙﻠﻢ. ﻋﻠﻮم رﻳﺎﺿﻲ و ﻓﻨﻲ. ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ. ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ. ﻫـــﻨﺮ.
دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ (گروه آزمایشی …

گروههای آموزشی و رشته های وابسته به دانشکده علوم بشرح زیر میباشند : کارشناسی ریاضی( گرایش ریاضی محض ) – کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش آنالیز ، توپولوژی و جبر ). … معرفی گروه مهندسی برق: در سال ۱۳۶۲ آموزشکده فنی با دو رشته کاردانی الکترونیک و عمران شروع به فعالیت کرده وبا خدمات ارزنده وفعالیت مستمر اساتید وکارکنان …
معرفی دانشگاه اصفهان – مشاوره تحصیلی هیوا | مشاوره … – گروه مشاوره هیوا

۱۵ مارس ۲۰۱۸ … [۲۰۱۷-۱۰-۱۳]: معرفی رشته های تحصیلی گروه آموزشی هنر و زبان های خارجه نوع فایل: pdf (zip) حجم فایل: ۴۴ MB تعداد صفحات: ۱۸۷ در این پکیج به معرفی جامع ۵۰ رشته… معرفی بیش از ۲۴۰ رشته گرایش تحصیلی گروه آموزشی علوم ریاضی و فنی. [۲۰۱۷- ۱۰-۰۴]: معرفی بیش از ۲۴۰ رشته گرایش تحصیلی گروه آموزشی …
مقاله معرفی رشته کامپیوتر – canavis

۱۸ فوریه ۲۰۱۸ … مقاله بررسی رابطه کاربرد راهبردهای یادگیری با موفقیت در رشته های تحصیلی ( ریاضی- فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی) – word. مقاله بررسی رابطه کاربرد راهبردهای یادگیری با موفقیت با فرمت – word قابل ویرایش شامل ۲۶ صفحه. به اعتقاد روان شناسان شناختی فرایند آموزش- یادگیری شامل دو دسته هدف کلی است …
مقاله رابطه کاربرد راهبردهای یادگیری با موفقیت در رشته های تحصیلی …

۹ مارس ۲۰۱۸ … پروژه بررسی رابطه کاربرد راهبردهای یادگیری با موفقیت در رشته های تحصیلی ( ریاضی، فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی). نوع فایل: word. قابل ویرایش ۲۲ صفحه. چکیده: به اعتقاد روان شناسان شناختی فرایند آموزش- یادگیری شامل دو دسته هدف کلی است که وین اشتاین و مایر (۱۹۸۶) یکی را به فراورده و دیگری را به …
(ریاضی، فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی) | file2 – 20link.ir

۱۵ آوریل ۲۰۱۸ … داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ۲۰۱۸-۰۴-۱۵ ﺳﺎﻋﺖ ۰۶:۰۴٫ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮا ۹۵ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﻔﺤﻪ ۵: :[۲۰۱۷-۰۹-۲۸] ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﺶ از ۲۴۰ رﺷﺘﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﻨﯽ q. ﺑﯿﺶ از ۲۴۰ رﺷﺘﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﻨﯽ ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ: (pdf (zip ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: ۱۱۶٫ MB ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۵۰۰ در اﯾﻦ ﭘﮑﯿﺞ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻊ… ﺳﻮاﻻت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺸﻮری ﻋﻠﻮم …موضوعات :
فایل متنی

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.